Excellent Clinics ondersteunt de medisch specialistische wondzorg en hyperbare geneeskunde activiteiten van de Da Vinci Kliniek

Ankeveen, 15 maart 2017

Excellent Clinics kondigt aan dat ze een meerderheidsbelang verwerft in de Da Vinci Kliniek (www.davincikliniek.nl) om hun innovatieve concept van medisch specialistische wondbehandelingen en hyperbare geneeskunde toegankelijk te maken voor patiënten in heel Nederland.

 

De Da Vinci Kliniek is het expertise centrum voor complexe wondgenezing en een kliniek voor

hyperbare geneeskunde. Door haar centrale rol in de keten en samenwerking met het ziekenhuis, de medische specialist en de eerste lijn, is de Da Vinci Kliniek in staat om met de nieuwste en meest effectieve therapieën en deskundig opgeleide professionals de regie te voeren over de genezing van patiënten met complexe en chronische wonden. Door de specifieke werkwijze van de Da Vinci Kliniek wordt de duur van het bestaan van de wond fors verminderd, met een significant hoger aantal patiënten dat geneest.

 

Deze kwalitatief hoogwaardige en tevens doelmatige patiëntenzorg wordt gestaafd met uitkomstendata op het gebied van genezingstijd van complexe wonden, zoals wonden veroorzaakt door diabetes, open benen, wonden ontstaan als gevolg van bestraling. In de kliniek voor hyperbare geneeskunde worden patiënten behandeld die een indicatie hebben voor behandeling in een hyperbare zuurstof kamer. Door het uitvoeren van de juiste protocollen en een patiënt-eigen behandel en begeleidingsprogramma, worden er uitstekende resultaten behaald.

 

Sinds de opening van haar eerste vestiging in Geldrop in 2011, heeft Da Vinci een gezonde groei doorgemaakt en is inmiddels een tweede locatie geopend in Amersfoort, in het Meander Medisch Centrum.

 

Excellent Clinics zet expertise centra op in het hele land die hoog-complexe medische zorg bieden, volgens het zorg-concept van de Da Vinci Kliniek. De onderneming deelt daarbij haar expertise en data met samenwerkende ziekenhuizen en medisch specialisten, met als doel om gezamenlijk de patiëntenzorg te verbeteren en uitkomsten inzichtelijk te maken.

 

Excellent Clinics is een initiatief van zorgondernemer Mike van Woensel, die als oprichter van de Eurocept groep al jarenlang actief is om waardevolle zorgconcepten uit te bouwen. Zo werkt het door hem opgerichte Eurocept Homecare intensief samen met ziekenhuizen en medisch specialisten aan het verplaatsen van complexe ziekenhuiszorg naar de patiënt thuis. Kortom, het ‘Ziekenhuis Thuis’ onder regie van de medisch specialist. Sinds 2014 heeft Gimv NV geïnvesteerd in Eurocept en participeert nu ook samen met Mike van Woensel in de activiteiten van Excellent Clinics.

Peter Everts, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Da Vinci Kliniek en medeoprichter van de Da Vinci Kliniek licht toe: “Met deze investering in Da Vinci Kliniek zal het mogelijk worden om de bewezen meerwaarde van het Da Vinci Kliniek Concept op meerdere plekken in Nederland te kunnen uitvoeren in nauwe samenwerking met ziekenhuizen en diverse medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals.”

 

Mike van Woensel, bestuurder Excellent Clinics over de acquisitie van de Da Vinci Kliniek: “Met Excellent Clinics ontwikkelen we expertise centra voor hoog-complexe medische zorg, in samenwerking met ziekenhuizen en medisch specialisten. Betere patiëntenzorg en resultaten staan hierbij voorop. Ik ben er trots op dat we in samenwerking met de plastisch chirurgen en oprichters van de Da Vinci Kliniek, de heren Everts en Hoogbergen deze expertise op het gebied van complexe en chronische wondzorg verder gaan bouwen en delen met ziekenhuizen in heel Nederland.”

 

De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten.

 

Voor meer informatie:

 

Brigitte Wijngaarden, Executive Assistant Excellent Clinics brigittewijngaarden@excellentclinics.nl Telnr.: +31 (0)35 5288377

 

Dr. Peter Everts, Voorzitter Raad van Bestuur Da Vinci Kliniek. p.everts@davincikliniek.com Telnr.: +31 (0)40 2180530