Actueel – Eurocept neemt Medizorg over

Eurocept groep breidt haar medische thuiszorg-activiteiten uit met de acquisitie van Medizorg

Ankeveen, 22 augustus 2014

Medizorg is sinds 1995 actief en is uitgegroeid tot een specialist in thuisbehandelingen. De onderneming levert zorg die vanuit het ziekenhuis is verplaatst naar de thuissituatie. Medizorg opereert vanuit Houten en is landelijk actief met gespecialiseerde verpleegkundigen, logistieke dienstverlening en producten die direct aan huis bij de patiënt worden geleverd in opdracht van het ziekenhuis.

Medizorg levert een breed scala aan thuisbehandelingen waaronder UVB-lichttherapie, injectietherapie, infuustherapie, medische voeding, diabetes en wondzorg. Tevens beschikt Medizorg over een landelijk opererende apotheek. Er werken meer dan 100 mensen bij het bedrijf.

Eurocept loopt voorop in het vereenvoudigen van de behandelrelatie tussen arts en patiënt. Door een unieke combinatie van enerzijds medische thuiszorg en gekwalificeerde zorgprofessionals (Homecare) en anderzijds de beschikbaarheid en kennis van geneesmiddelen (Pharmaceuticals), levert Eurocept een hoge kwaliteit aan zorg voor patiënten.

Eurocept Pharmaceuticals verzorgt de ontwikkeling, registratie, productie, distributie, marketing en verkoop van geneesmiddelen onder meer in de volgende therapeutische gebieden; anesthesie, psychiatrie, urologie, pediatrie en immunologie . Daarnaast levert Eurocept Homecare medische thuiszorg gericht op medisch specialistische zorg en bijbehorende ambulante technologie voor het toedienen van medicatie en medische voeding in de thuissituatie.

Eurocept garandeert dat de zorg die in het ziekenhuis is gestart in de thuissituatie in nauw overleg met de behandelend arts wordt voortgezet. Door middel van haar E-zorg-platform kan Eurocept uitkomsten van ingezette therapie direct terugkoppelen aan de behandeld artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en farmabedrijven. Verder beschikt Eurocept over een innovatieve medicatie-verspillingsmodule waarmee ziekenhuizen en apotheken niet-gebruikte medicatie kunnen terugnemen om vermijdbare kosten te verlagen.

Eurocept zal na de voorgenomen overname een geconsolideerde omzet van omstreeks 300 miljoen euro per jaar realiseren.

Mike van Woensel (CEO) over deze transactie:

‘Deze transactie past binnen de “buy & build” strategie die Eurocept voert waarbij er wordt gefocust op acquisities van farmaproducten/bedrijven en ondernemingen actief in de medisch specialistische thuiszorg in Nederland en andere Noord-Europese landen .
Medizorg en Eurocept vormen een sterke en logische combinatie. Samen zijn we in staat om arts en patiënt kwalitatief nog beter te kunnen bedienen in de thuissituatie tegen aanvaardbare transparante kosten.
Bovendien zijn zowel Eurocept als Medizorg met hun jarenlange ervaring op dit terrein en de recente innovaties die beide op ambulante medische technologie en E-zorg hebben ontwikkeld een interessante en betrouwbare partner voor zorgverzekeraars en ziekenhuizen in de Benelux . De uitdaging in de komende jaren zal zijn om de kosten van de thuiszorg aanvaardbaar te houden en de kwaliteit verder te laten toenemen. Eurocept zet met deze overname een belangrijke stap voorwaarts om een leidende rol in deze markt te spelen.’

De verkoop is reeds goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit en vindt plaats op voorwaarde van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:
Brigitte Wijngaarden, Directiesecretaresse
b.wijngaarden@eurocept.nl
Telnr.: +31 (0)35 5288377